Loading...

Vittima: habeco.com.vn

ID: 15358 rilevato il 09-05-2024 16:40:15 dal gruppo lockbit3
Descrizione: HABECO cam kết uống có trách nhiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi cần đảm bảo rằng bạn ở trên độ tuổi uống rượu hợp pháp và được phép xem trang web này một cách hợp pháp. Bằng cách nhấp vào xác nhận "Tôi đã đủ 18 tuổi" là bạn đồng ý với các điều khoả...

Hash di rilevamento: 017a5e36943a3872abc98ffe8527c0a715028610e1d5d7c2a45090671affeea5
Vittima localizzata in: Vietnam
Sito web: N/D
Settore lavorativo: Food and drinks businesses

Questo script colleziona ogni rivendicazione criminale esattamente come esposta dalle fonti (modello "As Is"), in un database SQL per creare un feed permanente, che può anche essere seguito con tecnologia RSS.
Il motore è basato sul progetto ransomFeed, fork in GitHub.